J VÆVER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. apr. 2013
 • CVR 35227156

Virksomheden J VÆVER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København N. De blev etableret i 15. april 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -45.223 DKK, mens den i 2020 var på 49.056 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.228 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

-118%

Egenkapital

18’ DKK

-42%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

-118%

Årets resultat

2021-13.228 DKK
202075.366 DKK
2019-104.290 DKK
201846.599 DKK
20178.159 DKK
2016-143.787 DKK
201529.626 DKK
201469.079 DKK
2013-29.434 DKK

Likviditetsgrad

63 %

-57%
Svag

Afkastningsgrad

-10 %

-141%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

4 %

-87%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

433’ DKK

+329%

Bruttofortjeneste

-45’ DKK

-192%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

260’ DKK

+157%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -45’
  -
  -
  -
  -45’
  32’
  0
  -
  32’
  -13’
  -
  -13’
  -
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  173’
  173’
  -
  -
  -
  -
  260’
  260’
  433’
  80’
  -62’
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  415’
  433’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J VÆVER HOLDING ApS 15.04.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Fredensgade 23 · DK-2200 København N 29.08.2017
Blågårds Plads 2 · DK-2200 København N 15.04.2013 28.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 22.01.2020
642010 Finansielle holdingselskaber 15.04.2013 21.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-12 12.03.2020
2013-04-15 15.04.2013 11.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.04.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 15.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Væver 15.04.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Væver 15.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J VÆVER HOLDING ApS

Fredensgade 23
2200 København N

CVR

35227156

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. april 2013

P-nummer

1018416642

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesperv@ymail.com

Telefon

26711792

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er Forvaltning af egen formue.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-