BOALTH HOLDING, ASSENS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. apr. 2013
 • CVR 35226230

Virksomheden BOALTH HOLDING, ASSENS ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Mariager. De blev etableret i 12. april 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 17.369 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

17’ DKK

+219%

Egenkapital

-242’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

48’ DKK

+347%

Årets resultat

202217.369 DKK
2021-14.586 DKK
2020-20.403 DKK
2019-20.122 DKK
2018-107.490 DKK
2017-176.989 DKK
2016182.192 DKK
2015157.635 DKK
201472.722 DKK
2013-

Likviditetsgrad

0 %

-97%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

84 %

+825%
God

Soliditetsgrad

-401 %

+49%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

60’ DKK

+83%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-97%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  51’
  -
  -
  -
  -
  48’
  -
  48’
  -31’
  17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  -
  -
  59’
  59’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  60’
  80’
  -322’
  -
  -
  -242’
  -
  -242’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  284’
  -
  -
  -
  -
  18’
  302’
  60’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BOALTH HOLDING, ASSENS ApS 12.04.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Søndergade 11 · DK-9550 Mariager 12.04.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.04.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-12 12.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 12.04.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Ralph Boalth Petersen 12.04.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ralph Boalth Petersen 12.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BOALTH HOLDING, ASSENS ApS

Søndergade 11
9550 Mariager

CVR

35226230

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. april 2013

P-nummer

1018414038

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele samt dermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-