THORPE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. apr. 2013
 • CVR 35225633

Virksomheden THORPE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 11. april 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -11.373 DKK, mens den i 2020 var på -28.358 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.044.814 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5.045’ DKK

+128%

Egenkapital

23.351’ DKK

+27%

Omsætning

-

Resultat før skat

5.118’ DKK

+122%

Årets resultat

20215.044.814 DKK
2020-17.940.523 DKK
201910.929.333 DKK
20183.883.308 DKK
20174.214.211 DKK
2016488.319 DKK
201592.424 DKK
2014136.971 DKK
2013216.171 DKK

Likviditetsgrad

283 %

-85%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

78 %

-20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

30.023’ DKK

+58%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

18.880’ DKK

+86%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  411’
  -82’
  4.800’
  5.129’
  5.118’
  -
  5.118’
  -73’
  5.045’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11.143’
  -
  -
  11.143’
  11.143’
  -
  -
  10.116’
  3.901’
  20’
  18.880’
  30.023’
  80’
  16.763’
  114’
  -
  23.351’
  -
  23.351’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.101’
  -
  -
  -
  13’
  235’
  6.672’
  30.023’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THORPE HOLDING ApS 03.05.2013
REFORMEDIA ApS 11.04.2013 02.05.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Københavnsvej 69 · DK-4000 Roskilde 04.03.2021
Birketvej 117 · DK-4941 Bandholm 13.12.2019 03.03.2021
Birketvej 117 · DK-4941 Bandholm 04.07.2018 12.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.08.2013
592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 11.04.2013 01.08.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-03 03.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.04.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 03.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Joseph Kristiansen 04.07.2018 04.07.2018
Lars Henrik Kristiansen 27.03.2017
Joseph Kristiansen 26.09.2016 27.03.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Lars Henrik Kristiansen 27.03.2017
Naomi Fouché 01.10.2016 27.03.2017
Joseph Kristiansen 11.04.2013 30.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Henrik Kristiansen 11.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THORPE HOLDING ApS

Københavnsvej 69
4000 Roskilde

CVR

35225633

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. april 2013

P-nummer

1018411918

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i datterselskaber, anparter og aktier samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-