KO INVEST AALBORG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. apr. 2013
 • CVR 35209557

Virksomheden KO INVEST AALBORG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 3. april 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.500 DKK, mens den i 2022 var på -1.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.500 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

0%

Egenkapital

-6’ DKK

-32%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

0%

Årets resultat

2023-1.500 DKK
2022-1.500 DKK
20213.000 DKK
2020741 DKK
2019-3.271 DKK
2018-63.698 DKK
2017-31.357 DKK
2016-54.699 DKK
2015-30.897 DKK
2014146.231 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  1’
  -
  -
  1’
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -86’
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  6’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KO INVEST AALBORG ApS 03.04.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Blegdalsparken 59 · DK-9000 Aalborg 03.04.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.04.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-03 03.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 03.04.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 03.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Karina Odgaard 03.04.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karina Odgaard 03.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KO INVEST AALBORG ApS

Blegdalsparken 59
9000 Aalborg

CVR

35209557

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. april 2013

P-nummer

1018383264

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-