AGRO PARTNER ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 2. apr. 2013
 • CVR 35209034

Virksomheden AGRO PARTNER ApS befinder sig i branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl" og har adresse i Snertinge. De blev etableret i 2. april 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 31.154.927 DKK, mens den i 2020 var på 23.817.591 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 703.904 DKK.

Medarbejderstaben består af 29 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mariusz Adam Kwiecien.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

704’ DKK

+189%

Egenkapital

49’ DKK

+108%

Omsætning

-

Resultat før skat

911’ DKK

+191%

Årets resultat

2021703.904 DKK
2020-788.404 DKK
2019327.010 DKK
20189.071 DKK
201794.559 DKK
2016305.803 DKK
2015794.815 DKK
2014-738.465 DKK
2013632.905 DKK

Likviditetsgrad

100 %

+14%
Svag

Afkastningsgrad

16 %

+192%
God

Soliditetsgrad

1 %

+107%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5.914’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

31.155’ DKK

+31%

Gældsforpligtelser

5.865’ DKK

-6%

Tilgodehavende

5.732’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  31.155’
  -30.156’
  -44’
  -
  955’
  -
  -44’
  -
  -44’
  911’
  -
  911’
  -207’
  704’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  181’
  -
  -
  -
  -
  181’
  18’
  5.449’
  19’
  12’
  228’
  5.732’
  5.914’
  80’
  -31’
  -
  -
  49’
  -
  49’
  -
  -
  -
  -
  -
  121’
  121’
  -
  -
  -
  -
  411’
  5.333’
  5.743’
  5.914’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AGRO PARTNER ApS 02.04.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Kalundborgvej 35C · DK-4460 Snertinge 06.12.2018
Kalundborgvej 35 · DK-4460 Snertinge 30.04.2013 05.12.2018
Teglværksvej 8 · DK-4534 Hørve 02.04.2013 29.04.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
16100 Serviceydelser i forbindelse med planteavl 02.04.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-02 02.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 02.04.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 02.04.2013 14.03.2023

Direktører

Navn Fra Til
Mariusz Adam Kwiecien 02.04.2013
Mariusz Adam Kwiecien 02.04.2013 14.03.2023

Legalle ejere

Navn Fra Til
KJY HOLDING ApS 01.01.2020
MAKWIE HOLDING ApS 01.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mariusz Adam Kwiecien 02.04.2013 31.12.2019
Kjeld Stybe Petersen 02.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AGRO PARTNER ApS

Kalundborgvej 35
4460 Snertinge

CVR

35209034

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. april 2013

P-nummer

1018381687

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

16100
Serviceydelser i forbindelse med planteavl

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handels-, entreprenør- og maskinstationsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

29

Reklamebeskyttelse

Ja