BUKHOLT SOL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. mar. 2013
 • CVR 35206884

Virksomheden BUKHOLT SOL ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Lem St. De blev etableret i 26. marts 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.725 DKK, mens den i 2022 var på -5.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.292 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-16%

Egenkapital

106’ DKK

-5%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-7’ DKK

-16%

Årets resultat

2023-5.292 DKK
2022-4.560 DKK
2021-5.366 DKK
2020-5.337 DKK
2019-4.463 DKK
2018-21.042 DKK
2017-5.143 DKK
2016-4.782 DKK
2015-4.172 DKK
2014-3.789 DKK
2013-10.045 DKK

Likviditetsgrad

2.750 %

-5%
God

Afkastningsgrad

-6 %

-28%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

110’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

110’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  0
  -
  0
  -7’
  -
  -7’
  -2’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  54’
  -
  46’
  110’
  110’
  80’
  26’
  -
  -
  106’
  -
  106’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  110’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BUKHOLT SOL ApS 26.03.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Røgindvej 18 · DK-6940 Lem St 26.03.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 26.03.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-26 26.03.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 26.03.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 26.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jens Bukholt 26.03.2013
Carsten Bukholt 26.03.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Bukholt 26.03.2013
Carsten Bukholt 26.03.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BUKHOLT SOL ApS

Røgindvej 18
6940 Lem St

CVR

35206884

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. marts 2013

P-nummer

1018371878

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i vedvarende energi og anden investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-