ANIDEKO A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 25. mar. 2013
 • CVR 35205373

Virksomheden ANIDEKO A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer" og har adresse i Næstved. De blev etableret i 25. marts 2013 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 4.026 DKK, mens den i 2021 var på 92.842 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -106.991 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Denis Jenic. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Lars Ditlevsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-107’ DKK

-530%

Egenkapital

316’ DKK

-25%

Omsætning

-

Resultat før skat

-55’ DKK

-272%

Årets resultat

2022-106.991 DKK
202124.878 DKK
20201.082 DKK
201911.118 DKK
201894.232 DKK
2017-184.699 DKK
2016-84.834 DKK
2015-21.207 DKK
2014-867.744 DKK
2013-271.418 DKK

Likviditetsgrad

3.974 %

-23%
God

Afkastningsgrad

-15 %

-299%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

324’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

4’ DKK

-96%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

318’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  4’
  -52’
  -
  -
  -48’
  1’
  -8’
  -
  -7’
  -55’
  -
  -55’
  -52’
  -107’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  6’
  42’
  19’
  -
  10’
  247’
  318’
  324’
  500’
  -184’
  -
  -
  316’
  -
  316’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  8’
  324’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ANIDEKO A/S 25.03.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Smedevænget 4B · DK-4700 Næstved 24.10.2018
Smedevænget 4 · DK-4700 Næstved 25.03.2013 23.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 01.04.2013
999999 Uoplyst 25.03.2013 31.03.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-25 25.03.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 25.03.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene 25.03.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Denis Jenic 27.01.2019
Lars Ditlevsen 31.01.2018 30.04.2019
Vitko Jenic 25.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Denis Jenic 27.01.2019
Andrijana Jenic 31.01.2018 27.01.2019
Denis Jenic 01.08.2013 31.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Vitko Jenic 25.03.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ANIDEKO A/S

Smedevænget 4
4700 Næstved

CVR

35205373

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

25. marts 2013

P-nummer

1018364081

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

453100
Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@anideko.com

Telefon

31107744

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og investering og dermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Stifter

Revisor

-