HAWTHORNE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. mar. 2013
 • CVR 35204199

Virksomheden HAWTHORNE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 21. marts 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.750 DKK, mens den i 2021 var på -2.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.733 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-117%

Egenkapital

0 DKK

-105%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-117%

Årets resultat

2022-4.733 DKK
202128.500 DKK
2020-2.625 DKK
2019-2.625 DKK
2018-2.500 DKK
2017-3.750 DKK
2016-15.248 DKK
2015-92.069 DKK
201426.069 DKK
2013-11.252 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-1 %

-106%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

29’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  -
  -
  29’
  29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  80’
  -109’
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  4’
  -
  29’
  29’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HAWTHORNE HOLDING ApS 21.03.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Bogholder Allé 80 · DK-2720 Vanløse 21.03.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 05.01.2018
999999 Uoplyst 21.03.2013 04.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-21 21.03.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 21.03.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Thorsteinn Hans Fridriksson 21.03.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sarah Paaschburg Lautrup 30.07.2021 01.04.2023
Thorsteinn Hans Fridriksson 22.03.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HAWTHORNE HOLDING ApS

Bogholder Allé 80
2720 Vanløse

CVR

35204199

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. marts 2013

P-nummer

1018360744

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-