HADID HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. mar. 2013
 • CVR 35145192

Virksomheden HADID HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 20. marts 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.647 DKK, mens den i 2022 var på -6.395 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 485.915 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

486’ DKK

-24%

Egenkapital

2.686’ DKK

+16%

Omsætning

-

Resultat før skat

481’ DKK

-25%

Årets resultat

2023485.915 DKK
2022642.090 DKK
2021917.318 DKK
2020359.106 DKK
2019-415.626 DKK
2018334.854 DKK
2017722.294 DKK
201698.908 DKK
2015107.047 DKK
201477.576 DKK

Likviditetsgrad

751 %

+37%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-45%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.824’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-66%

Gældsforpligtelser

138’ DKK

-7%

Tilgodehavende

1.037’ DKK

+27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  24’
  -24’
  -
  0
  481’
  -
  481’
  -5’
  486’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.787’
  -
  -
  1.787’
  1.787’
  -
  -
  350’
  46’
  343’
  1.037’
  2.824’
  80’
  781’
  118’
  -
  2.686’
  -
  2.686’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  122’
  -
  -
  -
  16’
  -
  138’
  2.824’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HADID HOLDING ApS 20.03.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Nørrevænget 46 · DK-3500 Værløse 27.05.2021
Nørrevænget 46 · DK-3500 Værløse 01.07.2020 26.05.2021
Højeloft Vænge 185 · DK-3500 Værløse 20.03.2013 30.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 20.03.2013 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-30 30.06.2023
2013-03-20 20.03.2013 29.06.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.03.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Mohamad Rodein Zind Al-Hadid 20.03.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mohamad Rodein Zind Al-Hadid 20.03.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HADID HOLDING ApS

Nørrevænget 46
3500 Værløse

CVR

35145192

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. marts 2013

P-nummer

1018358839

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Rodein@art-tek.dk

Telefon

27220002

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja