MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. aug. 2010
 • CVR 33150482

Virksomheden MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i København K. De blev etableret i 25. august 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.451.789 DKK, mens den i 2021 var på 1.619.542 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 55.291 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Michael Bo Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55’ DKK

-45%

Egenkapital

569’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

92’ DKK

-35%

Årets resultat

202255.291 DKK
202199.698 DKK
2020126.026 DKK
201943.022 DKK
2018219.071 DKK
2017205.342 DKK
2016136.194 DKK
2015238.953 DKK
201477.073 DKK
2013148.914 DKK
201279.538 DKK

Likviditetsgrad

111 %

+7%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-23%
Svag

Soliditetsgrad

15 %

+22%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.779’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

1.452’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

3.172’ DKK

-12%

Tilgodehavende

3.046’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.452’
  -1.103’
  -228’
  -
  121’
  -
  -29’
  -
  -29’
  92’
  -
  92’
  -36’
  55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  55’
  55’
  -
  678’
  -
  678’
  -
  -
  -
  -
  733’
  -
  1.195’
  172’
  25’
  265’
  3.046’
  3.779’
  80’
  489’
  -
  -
  569’
  -
  569’
  38’
  38’
  -
  -
  -
  -
  429’
  1.398’
  -
  48’
  -
  28’
  -
  2.743’
  3.779’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB 25.08.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Landemærket 10 · DK-1119 København K 06.04.2021
Lyngby Hovedgade 54A · DK-2800 Kgs. Lyngby 29.01.2018 05.04.2021
Lyngby Hovedgade 54A · DK-2800 Kgs. Lyngby 25.01.2018 28.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 25.08.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-28 28.12.2015
2013-04-03 03.04.2013 27.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 25.08.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af dets adm. direktør 03.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Michael Bo Andersen 25.08.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Bo Andersen 16.11.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Landemærket 10
1119 København K

CVR

33150482

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. august 2010

P-nummer

1016290358

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • AJOUR REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
 • DANSK FIRMA REVISION KIRKEBJERG ApS
 • MBA REVISION ApS
 • REVISORFÆLLESSKABET I LYNGBY ApS
 • REVISORFÆLLESSKABET PÅ ØSTERBRO ApS

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mbarevision@gmail.com

Telefon

31313667

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udøve revisionsvirksomhed samt aktiviteter og rådgivning i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af dets adm. direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-