Invelent ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2013
 • CVR 35142223

Virksomheden Invelent ApS befinder sig i branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling" og har adresse i Lejre. De blev etableret i 15. marts 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 730.535 DKK, mens den i 2022 var på 658.347 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 235.250 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Niels Kejser Grann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

235’ DKK

+39%

Egenkapital

1.547’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

302’ DKK

+39%

Årets resultat

2023235.250 DKK
2022169.313 DKK
2021292.054 DKK
202017.717 DKK
2019258.904 DKK
2018183.306 DKK
2017112.177 DKK
2016109.193 DKK
2015110.839 DKK
201479.041 DKK
201384.597 DKK

Likviditetsgrad

947 %

-5%
God

Afkastningsgrad

5 %

+126%
Svag

Soliditetsgrad

89 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.730’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

731’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.730’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  731’
  -648’
  -
  -
  83’
  219’
  -
  -
  219’
  302’
  -
  302’
  -66’
  235’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  54’
  -
  -
  121’
  1.730’
  1.730’
  80’
  1.467’
  -
  -
  1.547’
  -
  1.547’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  183’
  1.730’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Invelent ApS 23.05.2019
INVELENT ApS 15.03.2013 22.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Stentoften 3 · DK-4320 Lejre 15.03.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling 15.03.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-23 23.05.2019
2013-03-15 15.03.2013 22.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.03.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 15.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Niels Kejser Grann 15.03.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Kejser Grann 15.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Invelent ApS

Stentoften 3
4320 Lejre

CVR

35142223

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2013

P-nummer

1018346172

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Aqualent ApS

Branchekode

661900
Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendom og værdipapirer, samt levering af konsulentydelser, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-