PETER ARENDT HOLDING ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 5. feb. 2013
 • CVR 35053816

Virksomheden PETER ARENDT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 5. februar 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -5.501 DKK, mens den i 2020 var på -4.313 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -25.645 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-26’ DKK

< -999%

Egenkapital

38’ DKK

-40%

Omsætning

-

Resultat før skat

-26’ DKK

< -999%

Årets resultat

2021-25.645 DKK
20202.320 DKK
2019-50.413 DKK
2018-83.716 DKK
2017-11.196 DKK
2016-37.435 DKK
2015-99.894 DKK
2014-15.878 DKK
201359.343 DKK

Likviditetsgrad

873 %

-51%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

89 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

43’ DKK

-36%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -26’
  -
  -26’
  -
  -26’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  43’
  43’
  43’
  80’
  -42’
  -
  -
  38’
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  0
  5’
  43’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PETER ARENDT HOLDING ApS 05.02.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Hack Kampmanns Plads 2 · DK-8000 Aarhus C 05.10.2022
Skådehøjen 36 · DK-8270 Højbjerg 05.02.2013 04.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.10.2013
999999 Uoplyst 05.02.2013 30.09.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-02-05 05.02.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 05.02.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. 05.02.2013 19.01.2023

Direktører

Navn Fra Til
Gert Nissen 03.10.2022
Gert Nissen 03.10.2022 19.01.2023
Peter Arendt 05.02.2013 03.10.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Arendt 05.02.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PETER ARENDT HOLDING ApS

Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

CVR

35053816

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. februar 2013

P-nummer

1018321293

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Kapitalselskabets formål er at besidde kapitalandele i tilknyttede selskaber samt alle former for investering i almindelighed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et medlem af direktionen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-