kaffestep in aps

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 25. jan. 2013
 • CVR 35031456

Virksomheden kaffestep in aps befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Brøndby Strand. De blev etableret i 25. januar 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på 0 DKK, mens den i 2017 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-1.424’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20180 DKK
20170 DKK
20161.106.198 DKK
2015-874.686 DKK
2014-934.903 DKK
2013-800.278 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2018
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2018
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -1.504’
  -
  -
  -1.424’
  -
  -1.424’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.424’
  1.424’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
kaffestep in aps 29.05.2019 15.07.2020
Malermester Bjørn aps 07.05.2019 28.05.2019
CAFÉ STEP IN ApS 16.09.2013 06.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Lagesminde Allé 1B · DK-2660 Brøndby Strand 29.04.2020 15.07.2020
Lagesminde Allé 1B · DK-2660 Brøndby Strand 29.05.2019 28.04.2020
Rosenlyparken 111 · DK-2670 Greve 07.05.2019 28.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 15.05.2019 15.07.2020
433410 Malerforretninger 07.05.2019 14.05.2019
561010 Restauranter 01.03.2013 06.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-29 29.05.2019 15.07.2020
2019-05-07 07.05.2019 28.05.2019
2014-01-02 02.01.2014 06.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 25.01.2013 15.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 19.12.2019 15.01.2020
Selskabet tegnes af direktøren. 02.01.2014 22.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Mohammad Salam Sheikh 29.05.2019 16.08.2019
Ibrahim Toy 07.05.2019 28.05.2019
Deeba Sheikh 01.10.2018 07.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mohammad Salam Sheikh 30.05.2019 15.07.2020
Ibrahim Toy 07.05.2019 30.05.2019
Deeba Sheikh 01.10.2018 07.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

kaffestep in aps

Lagesminde Allé 1
2660 Brøndby Strand

CVR

35031456

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. januar 2013

P-nummer

1018224212

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, import og eksport samt vagttjeneste.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-