Indlægsexperten ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jan. 2013
 • CVR 35029192

Virksomheden Indlægsexperten ApS befinder sig i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n." og har adresse i Hornbæk. De blev etableret i 23. januar 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 116.739 DKK, mens den i 2021 var på 311.863 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -392.483 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Lisbeth Ericson.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-392’ DKK

-369%

Egenkapital

-1.289’ DKK

-44%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-392.483 DKK
2021-83.732 DKK
2020-273.817 DKK
2019-443.189 DKK
2018-147.929 DKK
2017-67.907 DKK
2016-18.997 DKK
2015177.739 DKK
2014-215.573 DKK
2013-215.573 DKK

Likviditetsgrad

149 %

+267%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-89 %

-580%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-304 %

-76%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

423’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

117’ DKK

-63%

Gældsforpligtelser

1.712’ DKK

+21%

Tilgodehavende

110’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  117’
  -434’
  -59’
  -
  -376’
  -
  -16’
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -
  -392’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  8’
  257’
  -
  265’
  -
  -
  48’
  48’
  313’
  47’
  -
  -
  -
  42’
  110’
  423’
  80’
  -1.369’
  -
  -
  -1.289’
  -
  -1.289’
  -
  -
  -
  -
  1.638’
  -
  1.638’
  -
  -
  -
  -
  24’
  12’
  74’
  423’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Indlægsexperten ApS 28.02.2022
WE LOVE WELLNESS ApS 23.01.2013 27.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Kystvej 1 · DK-3100 Hornbæk 21.08.2020
Kystvej 1 · DK-3100 Hornbæk 23.01.2013 20.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 23.01.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-28 28.02.2022
2013-01-23 23.01.2013 27.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 23.01.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.01.2013

Direktører

Navn Fra Til
Lisbeth Ericson 23.01.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lisbeth Ericson 26.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Indlægsexperten ApS

Kystvej 1
3100 Hornbæk

CVR

35029192

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. januar 2013

P-nummer

1018216201

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

869090
Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@fod-terapeuter.dk

Telefon

21292001

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor rådgivning, behandling og foredrag samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-