UNION OILTECH EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jan. 2013
 • CVR 34902232

Virksomheden UNION OILTECH EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 9. januar 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.241.220 DKK, mens den i 2022 var på 1.385.529 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 128.506 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Teddy Jonas Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

129’ DKK

-77%

Egenkapital

1.188’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

155’ DKK

-78%

Årets resultat

2023128.506 DKK
2022557.833 DKK
2021150.247 DKK
2020188.008 DKK
2019-3.767 DKK
201855.511 DKK
201760.604 DKK
2016-36.886 DKK
20157.516 DKK
2014-1.330 DKK
20131.331 DKK

Likviditetsgrad

13 %

-42%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

-28%
Svag

Soliditetsgrad

9 %

+12%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

13.761’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

1.241’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

12.574’ DKK

-1%

Tilgodehavende

650’ DKK

-40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.241’
  -272’
  -266’
  -
  704’
  -
  -549’
  -
  -549’
  155’
  -
  155’
  -27’
  129’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  13.111’
  -
  -
  -
  -
  13.111’
  -
  -
  -
  -
  497’
  650’
  13.761’
  80’
  1.108’
  -
  -
  1.188’
  -
  1.188’
  -
  -
  6.554’
  -
  -
  -
  7.635’
  3.971’
  363’
  163’
  50’
  10’
  -
  4.939’
  13.761’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
UNION OILTECH EJENDOMME ApS 09.01.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Håndværkervænget 4B · DK-5700 Svendborg 30.04.2024
Håndværkervænget 4A · DK-5700 Svendborg 09.01.2013 29.04.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.10.2013
999999 Uoplyst 09.01.2013 30.09.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-21 21.12.2015
2013-01-09 09.01.2013 20.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 09.01.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 09.01.2013

Direktører

Navn Fra Til
Teddy Jonas Pedersen 09.01.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Teddy Jonas Pedersen 09.01.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

UNION OILTECH EJENDOMME ApS

Håndværkervænget 4
5700 Svendborg

CVR

34902232

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. januar 2013

P-nummer

1018185098

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve og drive ejendommen matr.nr. 0009av Tved by, Tved, beliggende Håndværkervænget 4A og 4B, 5700 Svendborg og at erhverve og drive andre faste ejendomme og virksomhed i forbin delse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-