Kindt-Larsen Group ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jan. 2013
 • CVR 34899088

Virksomheden Kindt-Larsen Group ApS befinder sig i branchen "Arkitektvirksomhed" og har adresse i Holte. De blev etableret i 7. januar 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.673.497 DKK, mens den i 2022 var på 1.523.352 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 678.353 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jesper Kindt-Larsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

678’ DKK

-6%

Egenkapital

2.042’ DKK

+46%

Omsætning

-

Resultat før skat

872’ DKK

-6%

Årets resultat

2023678.353 DKK
2022725.108 DKK
2021110.057 DKK
202059.506 DKK
201929.787 DKK
201814.094 DKK
2017506.639 DKK
2016-3.437 DKK
2015196.051 DKK
2014411.293 DKK
2013-7.545 DKK

Likviditetsgrad

831 %

+5%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.321’ DKK

+45%

Bruttofortjeneste

1.673’ DKK

+10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.321’ DKK

+45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.673’
  -907’
  -
  -
  -
  106’
  -1’
  -
  105’
  872’
  -
  872’
  -193’
  678’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  453’
  -
  79’
  1.199’
  2.321’
  2.321’
  80’
  1.703’
  259’
  -
  2.042’
  -
  2.042’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  279’
  2.321’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kindt-Larsen Group ApS 17.12.2021
KINDT-LARSEN ARKITEKTRÅDGIVNING ApS 17.10.2017 16.12.2021
KINDT-LARSEN HOLDING ApS 07.01.2013 16.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Rude Vang 106 · DK-2840 Holte 07.01.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
711100 Arkitektvirksomhed 17.10.2017
999999 Uoplyst 07.01.2013 16.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-17 17.12.2021
2017-10-17 17.10.2017 16.12.2021
2013-01-07 07.01.2013 16.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 07.01.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.01.2013

Direktører

Navn Fra Til
Mette Kindt-Larsen 17.12.2021
Jesper Kindt-Larsen 07.01.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Kindt-Larsen 17.12.2021
Jesper Kindt-Larsen 07.01.2013 16.12.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kindt-Larsen Group ApS

Rude Vang 106
2840 Holte

CVR

34899088

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. januar 2013

P-nummer

1018173316

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Kindt-Larsen Arkitekt rådgivning ApS
 • Kindt-Larsen Consult ApS

Branchekode

711100
Arkitektvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed, IT rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-