GEYST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2012
 • CVR 34894485

Virksomheden GEYST ApS befinder sig i branchen "Udgivelse af bøger" og har adresse i Sæby. De blev etableret i 21. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 3.588 DKK, mens den i 2021 var på 2.392 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 638 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+214%

Egenkapital

64’ DKK

+1%

Omsætning

4’ DKK

+50%

Resultat før skat

1’ DKK

+214%

Årets resultat

2022638 DKK
2021-558 DKK
2020-355 DKK
2019-1.795 DKK
2018-9.263 DKK
2017-11.363 DKK
2016-9.244 DKK
2015-66.723 DKK
2014-366 DKK
2013-440 DKK

Likviditetsgrad

1.868 %

-18%
God

Afkastningsgrad

6 %

+48%
Svag

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

100 %

0%
God

Balance

64’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

4’ DKK

+50%

Gældsforpligtelser

1’ DKK

+33%

Tilgodehavende

9’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  4’
  4’
  -
  -
  -
  4’
  -
  -3’
  -
  -3’
  1’
  -
  1’
  -
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  55’
  -
  55’
  -
  -
  -
  -
  55’
  -
  -
  -
  -
  9’
  9’
  64’
  80’
  -99’
  -
  83’
  64’
  -
  64’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  64’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GEYST ApS 21.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Solvænget 5 · DK-9300 Sæby 30.06.2022
Solvænget 5 · DK-9300 Sæby 21.12.2012 29.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
581100 Udgivelse af bøger 21.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-12-21 21.12.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 21.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Hans Høygaard Michaelsen 21.12.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Høygaard Michaelsen 21.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GEYST ApS

Solvænget 5
9300 Sæby

CVR

34894485

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2012

P-nummer

1018152432

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

581100
Udgivelse af bøger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hans@hoeygaard.com

Telefon

21939851

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er fra stiftelsen at udøve forlagsvirksomhed med udgivelse af bøger samt relaterede aktiviteter i tilknytning hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-