M. SONNE-SCHMIDT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2012
 • CVR 34889570

Virksomheden M. SONNE-SCHMIDT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Kvistgård. De blev etableret i 10. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på -7.880 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 788.949 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

789’ DKK

> +999%

Egenkapital

45’ DKK

+106%

Omsætning

-

Resultat før skat

789’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023788.949 DKK
2022-35.466 DKK
2021-36.185 DKK
2020-33.892 DKK
2019-35.661 DKK
2018-37.093 DKK
2017-33.583 DKK
2016-67.692 DKK
2015-502.484 DKK
2014-19.198 DKK
2013-22.596 DKK

Likviditetsgrad

53 %

Svag

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

44 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

102’ DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

30’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  717’
  -
  72’
  789’
  789’
  -
  789’
  -
  789’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  72’
  -
  -
  72’
  72’
  -
  -
  30’
  -
  -
  30’
  102’
  80’
  -35’
  -
  -
  45’
  -
  45’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  57’
  102’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M. SONNE-SCHMIDT HOLDING ApS 10.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Oldenvej 10B · DK-3490 Kvistgård 10.12.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 10.12.2012 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-09-14 14.09.2023
2012-12-10 10.12.2012 13.09.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 10.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 10.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Michael Regnholt Scavenius Sonne-Schmidt 10.12.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Regnholt Scavenius Sonne-Schmidt 10.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M. SONNE-SCHMIDT HOLDING ApS

Oldenvej 10
3490 Kvistgård

CVR

34889570

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2012

P-nummer

1018143328

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at virke som holdingselskab og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller