GLORIOSA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. dec. 2012
 • CVR 34885893

Virksomheden GLORIOSA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 11. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.425 DKK, mens den i 2021 var på -8.553 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -219.533 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-220’ DKK

+22%

Egenkapital

98’ DKK

-69%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-219.533 DKK
2021-282.528 DKK
2020-381.488 DKK
2019687.273 DKK
2018-72.446 DKK
2017-41.502 DKK
2016484.705 DKK
2015-144.249 DKK
2014-49.941 DKK
2013-122.351 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-65%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

15 %

-59%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

647’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

-64%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -11’
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -220’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  645’
  645’
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  647’
  80’
  -208’
  -
  -
  98’
  -
  98’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  541’
  549’
  647’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GLORIOSA HOLDING ApS 11.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Gøngehusvej 106 · DK-2950 Vedbæk 25.02.2020
Blæsenborgvej 9 · DK-4320 Lejre 03.08.2017 24.02.2020
Vanløse Allé 76A · DK-2720 Vanløse 11.12.2012 02.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 11.12.2012 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-12-11 11.12.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 11.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Ina Giversen 11.12.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ina Giversen 14.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GLORIOSA HOLDING ApS

Gøngehusvej 106
2950 Vedbæk

CVR

34885893

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. december 2012

P-nummer

1018131419

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ina@saxifraga.dk

Telefon

30138811

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-