CPH DESIGNLAB ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. dec. 2012
 • CVR 34883122

Virksomheden CPH DESIGNLAB ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Virum. De blev etableret i 12. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -811 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-61%

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-811 DKK
2021-504 DKK
2020-500 DKK
2019-500 DKK
2018-7.002 DKK
2017-27.451 DKK
2016-26.575 DKK
2015-26.271 DKK
2014-19.565 DKK
20130 DKK
20120 DKK

Likviditetsgrad

-100 %

-200%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1’ DKK

+47%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

1’ DKK

+47%

Tilgodehavende

-1’ DKK

-247%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -1’
  1’
  80’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  1’
  1’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CPH DESIGNLAB ApS 12.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Egholmsvej 16 · DK-2830 Virum 12.12.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 12.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-10 10.05.2023
2012-12-12 12.12.2012 09.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 10.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en Direktør. 12.05.2023
Selskabet tegnes af stifteren, som er eneste andelshaver. 12.12.2012 11.05.2023

Direktører

Navn Fra Til
Jeanette Caroline Sparre 12.12.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jeanette Caroline Sparre 12.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CPH DESIGNLAB ApS

Egholmsvej 16
2830 Virum

CVR

34883122

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. december 2012

P-nummer

1018124420

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ARTFART ApS
 • CPH DESIGNSHOP ApS

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cphdes@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikle, producere og sælge designprodukter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en Direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-