EJENDOMSSELSKABET BGV ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. dec. 2012
 • CVR 34882673

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET BGV ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Havdrup. De blev etableret i 11. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.553 DKK, mens den i 2021 var på 2.837 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -22.902 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-23’ DKK

-137%

Egenkapital

1.139’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-23’ DKK

-182%

Årets resultat

2022-22.902 DKK
2021-9.675 DKK
2020-69.299 DKK
2019129.551 DKK
201880.910 DKK
2017265.335 DKK
2016110.856 DKK
2015298.554 DKK
20147.038 DKK
2013-235.078 DKK

Likviditetsgrad

10.262 %

+87%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-581%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.150’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-507%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.150’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -23’
  -
  -23’
  0
  -23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  27’
  1.106’
  1.150’
  1.150’
  80’
  882’
  177’
  -
  1.139’
  -
  1.139’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  11’
  11’
  1.150’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET BGV ApS 11.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Industrivænget 9 · DK-4622 Havdrup 09.03.2022
Bakkegårdsvej 211 · DK-3050 Humlebæk 25.01.2016 08.03.2022
Bakkegårdsvej 211 · DK-3050 Humlebæk 11.12.2012 24.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 11.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-15 15.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 15.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Peter Rønne 17.12.2012
Henrik Svendsen Nielsen 11.12.2012
Torben Morell 11.12.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Rønne 03.01.2014
Henrik Svendsen Nielsen 11.12.2012
Torben Morell 11.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET BGV ApS

Industrivænget 9
4622 Havdrup

CVR

34882673

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. december 2012

P-nummer

1018123335

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ejdbgv@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve udlejningsvirksomhed indenfor ejendomsudlejning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller