VIPRA - NATURAL CHOICES ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. dec. 2012
 • CVR 34880255

Virksomheden VIPRA - NATURAL CHOICES ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af andre fødevarer i.a.n." og har adresse i Skødstrup. De blev etableret i 2. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -19.131 DKK, mens den i 2021 var på -45.882 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.854 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jacob Prange. I bestyrelsen sidder 2 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jacob Prange.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-20’ DKK

+59%

Egenkapital

-247’ DKK

-9%

Omsætning

526’ DKK

-23%

Resultat før skat

-20’ DKK

+59%

Årets resultat

2022-19.854 DKK
2021-47.850 DKK
2020-122.048 DKK
2019-72.770 DKK
2018-29.021 DKK
2017730 DKK
2016-2.687 DKK
2015-22.095 DKK
2014-15.756 DKK
20134.587 DKK

Likviditetsgrad

53 %

-7%
Svag

Afkastningsgrad

-7 %

+55%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-89 %

-17%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-4 %

+46%
Svag

Balance

278’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

+58%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

278’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  526’
  -19’
  -
  -
  545’
  -19’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -20’
  -
  -20’
  -
  -20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  258’
  -
  -
  6’
  15’
  278’
  278’
  80’
  -327’
  -
  -
  -247’
  -
  -247’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  525’
  278’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VIPRA - NATURAL CHOICES ApS 08.05.2014
XTEND-LIFE NORDIC ApS 01.01.2013 07.05.2014
XTEND-LIFE NORDIC ApS UNDER STIFTELSE 02.12.2012 31.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Fruenshøj 28 · DK-8541 Skødstrup 12.12.2020
Søndergade 11 · DK-8000 Aarhus C 02.12.2012 11.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 01.01.2013
999999 Uoplyst 02.12.2012 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-08 08.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 02.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. 08.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Prange 01.01.2013
Zaki Vithen 01.01.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
Jacob Prange 01.01.2013
Zaki Vithen 01.01.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Prange 02.12.2012
Zaki Vithen 02.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VIPRA - NATURAL CHOICES ApS

Fruenshøj 28
8541 Skødstrup

CVR

34880255

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. december 2012

P-nummer

1018115677

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • XTEND-LIFE NORDIC ApS

Branchekode

108900
Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

prange@vipra.dk

Telefon

31650551

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af kosttilskud, hudplejeprodukter og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

Revisor

-