BASISHUSET ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. nov. 2012
 • CVR 34880166

Virksomheden BASISHUSET ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 28. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 33.222 DKK, mens den i 2021 var på -75.363 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.510 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+99%

Egenkapital

42’ DKK

-3%

Omsætning

1.227’ DKK

+95%

Resultat før skat

-2’ DKK

+99%

Årets resultat

2022-1.510 DKK
2021-111.817 DKK
20207.139 DKK
2019119.653 DKK
2018-109.802 DKK
2017-64.151 DKK
2016140.078 DKK
201545.575 DKK
2014-42.014 DKK
2013-

Likviditetsgrad

492 %

-40%
God

Afkastningsgrad

2 %

+144%
Svag

Soliditetsgrad

2 %

+6%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

3 %

+120%
Svag

Balance

1.744’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

33’ DKK

+144%

Gældsforpligtelser

1.702’ DKK

-9%

Tilgodehavende

639’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  1.227’
  33’
  -
  -
  -
  33’
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.104’
  -
  -
  -
  -
  1.104’
  505’
  -
  -
  -
  104’
  639’
  1.744’
  80’
  -38’
  -
  -
  42’
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.572’
  -
  -
  -
  -
  69’
  61’
  130’
  1.744’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BASISHUSET ApS 28.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Stakkeledet 61 · DK-2970 Hørsholm 28.11.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 01.12.2012
999999 Uoplyst 28.11.2012 30.11.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-11-28 28.11.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 28.11.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 28.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Ben Barker Jørgensen 28.11.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ben Barker Jørgensen 28.11.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BASISHUSET ApS

Stakkeledet 61
2970 Hørsholm

CVR

34880166

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. november 2012

P-nummer

1018115200

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711210
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

benbarkerdk@gmail.com

Telefon

40270897

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor byggebranchen samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-