OK KØKKENRENOVERING FYN APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. dec. 2012
 • CVR 34879451

Virksomheden OK KØKKENRENOVERING FYN APS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Bogense. De blev etableret i 6. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 768.375 DKK, mens den i 2021 var på -83.756 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 570.646 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

571’ DKK

+871%

Egenkapital

697’ DKK

+451%

Omsætning

-

Resultat før skat

760’ DKK

+918%

Årets resultat

2022570.646 DKK
2021-74.003 DKK
2020244.722 DKK
201940.044 DKK
2018134.465 DKK
2017-16.426 DKK
201660.066 DKK
201592.123 DKK
2014124.186 DKK
20132.580 DKK

Likviditetsgrad

179 %

+60%
God

Afkastningsgrad

49 %

+795%
God

Soliditetsgrad

44 %

+317%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.569’ DKK

+32%

Bruttofortjeneste

768’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.559’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  768’
  -
  -
  -
  768’
  -
  -8’
  -
  -8’
  760’
  -
  760’
  -190’
  571’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  10’
  35’
  273’
  -
  -
  1.223’
  1.559’
  1.569’
  80’
  382’
  236’
  -
  697’
  -
  697’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  207’
  512’
  872’
  1.569’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OK KØKKENRENOVERING FYN APS 10.02.2022
OK KØKKENRENOVERING DISTRIKT 10 ApS 06.12.2012 09.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Huggetvej 43 · DK-5400 Bogense 10.03.2023
Huggetvej 43 · DK-5400 Bogense 10.02.2022 09.03.2023
Skovvej 3 · DK-5300 Kerteminde 04.10.2017 09.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 01.01.2013
999999 Uoplyst 06.12.2012 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-10 10.02.2022
2012-12-06 06.12.2012 09.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 06.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører. 06.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Lars Bengtson Kure 10.02.2022
Lars Bang Rudolph 06.12.2012
Kjeld Haldkjær 06.12.2012 10.02.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
Lars Bengtson Kure 01.02.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Bengtson Kure 06.12.2012
Lars Bang Rudolph 06.12.2012
Kjeld Haldkjær 06.12.2012 10.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OK KØKKENRENOVERING FYN APS

Huggetvej 43
5400 Bogense

CVR

34879451

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. december 2012

P-nummer

1018113119

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bogholderifyn@okkr.dk

Telefon

29887870

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb, salg og renovering af køkkener.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-