KIM GULDMANN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. nov. 2012
 • CVR 34803242

Virksomheden KIM GULDMANN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Børkop. De blev etableret i 27. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.426 DKK, mens den i 2021 var på -8.131 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 148.074 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

148’ DKK

+191%

Egenkapital

571’ DKK

+35%

Omsætning

-

Resultat før skat

186’ DKK

+193%

Årets resultat

2022148.074 DKK
2021-162.867 DKK
202080.182 DKK
2019-74.247 DKK
2018-13.088 DKK
2017-258.582 DKK
2016-8.306 DKK
2015156.295 DKK
201410.466 DKK
20134.010 DKK
2012-

Likviditetsgrad

57 %

-70%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

65 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

875’ DKK

+24%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

175’ DKK

-68%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  534’
  534’
  186’
  -
  186’
  -38’
  148’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  701’
  -
  -
  701’
  701’
  -
  -
  -
  -
  2’
  175’
  875’
  80’
  491’
  -
  -
  571’
  -
  571’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  304’
  -
  -
  -
  -
  -
  304’
  875’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KIM GULDMANN HOLDING ApS 27.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Skovhaven 55 · DK-7080 Børkop 27.05.2019
Jernbanegade 3 · DK-7080 Børkop 03.05.2017 26.05.2019
Stønnekærvej 4 · DK-7100 Vejle 27.11.2012 02.05.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 27.11.2012 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-11-27 27.11.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 27.11.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Kim Guldmann 27.11.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Guldmann 27.11.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KIM GULDMANN HOLDING ApS

Skovhaven 55
7080 Børkop

CVR

34803242

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. november 2012

P-nummer

1018094874

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i selskaber samt dermed beslægtede aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-