V.T.S HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. nov. 2012
 • CVR 34800413

Virksomheden V.T.S HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Kjellerup. De blev etableret i 12. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 40.082 DKK, mens den i 2022 var på -17.973 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -122.125 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Esben Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-122’ DKK

-9%

Egenkapital

2.347’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-135’ DKK

-12%

Årets resultat

2023-122.125 DKK
2022-112.510 DKK
2021-262.884 DKK
2020268.455 DKK
20192.359.256 DKK
20182.007.914 DKK
20171.972.373 DKK
2016609.849 DKK
2015-424.428 DKK
20141.441.085 DKK

Likviditetsgrad

60 %

-8%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

-113%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

44 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.284’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

40’ DKK

+323%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.770’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  40’
  -
  -76’
  -
  -35’
  36’
  -135’
  -
  -100’
  -135’
  -
  -135’
  -13’
  -122’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.494’
  -
  -
  -
  20’
  3.514’
  -
  -
  1.659’
  20’
  40’
  1.770’
  5.284’
  82’
  487’
  -
  -
  2.347’
  -
  2.347’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.938’
  5.284’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
V.T.S HOLDING ApS 12.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Trekronervej 39 · DK-8620 Kjellerup 12.11.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 08.01.2021
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020 07.01.2021
999999 Uoplyst 12.11.2012 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-08 08.01.2021
2012-11-12 12.11.2012 07.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
81.700 DKK 08.01.2021
80.000 DKK 12.11.2012 07.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.01.2021
Selskabet ledes af en direktion bestående af direktør Esben Nielsen. Esben Nielsen tegner selskabet i forhold til omverdenen. Selskabet har ingen bestyrelse. 12.11.2012 07.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Esben Nielsen 12.11.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arne Nielsen 08.06.2015 07.01.2021
Esben Nielsen 08.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

V.T.S HOLDING ApS

Trekronervej 39
8620 Kjellerup

CVR

34800413

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. november 2012

P-nummer

1018085867

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejendomme, investering i og besiddelse af værdipapirer og kapitalandele.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

81.700 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-