J FAURBY HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. nov. 2012
 • CVR 34800103

Virksomheden J FAURBY HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 23. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.650 DKK, mens den i 2022 var på -5.178 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.426.873 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.427’ DKK

+401%

Egenkapital

6.981’ DKK

+51%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.634’ DKK

+355%

Årets resultat

20232.426.873 DKK
2022-807.437 DKK
20211.763.990 DKK
20201.097.900 DKK
2019939.129 DKK
2018-75.837 DKK
2017392.238 DKK
2016331.374 DKK
2015-7.898 DKK
2014-12.680 DKK
2013-13.032 DKK

Likviditetsgrad

294 %

+15%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

70 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.967’ DKK

+46%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-48%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8.777’ DKK

+56%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  1.031’
  -89’
  1.700’
  2.641’
  2.634’
  -
  2.634’
  -207’
  2.427’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.039’
  -
  -
  1.190’
  1.190’
  -
  -
  -
  -
  248’
  8.777’
  9.967’
  90’
  6.830’
  61’
  -
  6.981’
  -
  6.981’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.826’
  -
  -
  -
  7’
  -
  2.987’
  9.967’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J FAURBY HOLDING ApS 23.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Frederiksberg Alle 44 · DK-1820 Frederiksberg C 26.11.2018
Frederiksberg Alle 44 · DK-1820 Frederiksberg C 03.02.2015 25.11.2018
Valdkær 11 · DK-2840 Holte 23.11.2012 02.02.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.11.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-10 10.04.2018
2012-11-23 23.11.2012 09.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
90.000 DKK 10.04.2018
80.000 DKK 23.11.2012 09.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 23.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Tange Faurby 23.11.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Tange Faurby 23.11.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J FAURBY HOLDING ApS

Frederiksberg Alle 44
1820 Frederiksberg C

CVR

34800103

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. november 2012

P-nummer

1018084844

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

90.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-