RIXCO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. nov. 2012
 • CVR 34799806

Virksomheden RIXCO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Horsens. De blev etableret i 21. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 34.212 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

34’ DKK

+144%

Egenkapital

531’ DKK

+7%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

34’ DKK

+144%

Årets resultat

202334.212 DKK
2022-76.966 DKK
202148.958 DKK
202021.652 DKK
2019-6.531 DKK
2018559.961 DKK
2017-2.299 DKK
2016-5.125 DKK
2015-3.300 DKK
2014-3.150 DKK
2013-10.914 DKK

Likviditetsgrad

3.326 %

-66%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-134%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

547’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

547’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -18’
  52’
  0
  -
  52’
  34’
  -
  34’
  -
  34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  547’
  547’
  80’
  451’
  -
  -
  531’
  -
  531’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  16’
  547’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RIXCO HOLDING ApS 21.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Fjordparken 172 · DK-8700 Horsens 21.11.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 21.11.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-25 25.03.2020
2012-11-21 21.11.2012 24.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 21.11.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 21.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Rix Bløcher 21.11.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Rix Bløcher 21.11.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RIXCO HOLDING ApS

Fjordparken 172
8700 Horsens

CVR

34799806

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. november 2012

P-nummer

1018082949

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-