MIDDELFART MURERFORRETNING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. nov. 2012
 • CVR 34739137

Virksomheden MIDDELFART MURERFORRETNING ApS befinder sig i branchen "Murere" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 21. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 9.342 DKK, mens den i 2022 var på -6.299 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.025 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

+79%

Egenkapital

-67’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

+78%

Årets resultat

2023-12.025 DKK
2022-57.406 DKK
202111.076 DKK
2020-24.899 DKK
2019-241.095 DKK
2018137.427 DKK
2017141.415 DKK
2016-17.056 DKK
201520.705 DKK
2014-104.800 DKK

Likviditetsgrad

27 %

+392%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-36 %

+83%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-237 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

28’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

9’ DKK

+248%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

+478%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  9’
  -
  -19’
  -
  -10’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -12’
  -
  -12’
  -
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  1’
  -
  -
  22’
  26’
  28’
  80’
  -147’
  -
  -
  -67’
  -
  -67’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  75’
  95’
  28’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MIDDELFART MURERFORRETNING ApS 21.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Vestergade 34B · DK-5500 Middelfart 26.06.2020
Stribgårdvej 12 · DK-5500 Middelfart 24.09.2018 25.06.2020
Vestergade 34B · DK-5500 Middelfart 27.07.2018 23.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
439910 Murere 21.11.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-11-21 21.11.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 21.11.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 21.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Brian Nedergaard Paulsen 21.11.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Nedergaard Paulsen 21.11.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MIDDELFART MURERFORRETNING ApS

Vestergade 34
5500 Middelfart

CVR

34739137

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. november 2012

P-nummer

1018076965

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439910
Murere

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

24469838

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive murerforretning samt anden hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-