BFP FINANS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. nov. 2012
 • CVR 34732078

Virksomheden BFP FINANS ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 26. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.427 DKK, mens den i 2021 var på -7.065 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 94.159 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

94’ DKK

-57%

Egenkapital

4.584’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

95’ DKK

-64%

Årets resultat

202294.159 DKK
2021219.969 DKK
202066.303 DKK
201995.367 DKK
2018-56.123 DKK
2017192.373 DKK
2016100.938 DKK
2015162.521 DKK
2014285.165 DKK
2013200.662 DKK
20121.766 DKK

Likviditetsgrad

141 %

-1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-17%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

69 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.657’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.932’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  132’
  -180’
  -
  -48’
  95’
  -
  95’
  -
  94’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.725’
  3.725’
  -
  -
  -
  -
  4’
  2.932’
  6.657’
  80’
  4.329’
  -
  -
  4.584’
  -
  4.584’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  2.073’
  6.657’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BFP FINANS ApS 26.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Nebelgårdsvej 25 · DK-8600 Silkeborg 26.11.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 26.11.2012 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-11-26 26.11.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 26.11.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Brian Flink Pedersen 08.11.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Flink Pedersen 26.11.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BFP FINANS ApS

Nebelgårdsvej 25
8600 Silkeborg

CVR

34732078

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. november 2012

P-nummer

1018050354

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@PolseMageriet.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i og besiddelse af værdipapirer, herunder aktier og anparter, samt investering i fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-