CBJ FINANS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. okt. 2012
 • CVR 34729573

Virksomheden CBJ FINANS ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Svenstrup J. De blev etableret i 24. oktober 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -54.539 DKK, mens den i 2021 var på -29.029 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -58.493 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-58’ DKK

-104%

Egenkapital

25.621’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-57’ DKK

-103%

Årets resultat

2022-58.493 DKK
20211.519.491 DKK
2020709.606 DKK
20191.595.725 DKK
2018-266.197 DKK
2017994.689 DKK
2016705.953 DKK
20151.153.204 DKK
20141.119.100 DKK
20131.158.834 DKK

Likviditetsgrad

3.021 %

-34%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-95%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

25.824’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-55’ DKK

-88%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.143’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -55’
  -
  -
  -
  -55’
  568’
  -1.394’
  -
  -826’
  -57’
  -
  -57’
  -
  -58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19.681’
  19.681’
  -
  -
  -
  25’
  256’
  6.143’
  25.824’
  1.000’
  22.102’
  -
  -
  25.621’
  -
  25.621’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  193’
  203’
  25.824’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CBJ FINANS ApS 24.10.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Skipper Clements Vej 30 · DK-9230 Svenstrup J 05.08.2020
Skipper Clements Vej 30 · DK-9230 Svenstrup J 24.10.2012 04.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 24.10.2012 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-18 18.06.2020
2012-10-24 24.10.2012 17.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 24.10.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Carl Bejlegaard Jensen 24.10.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carl Bejlegaard Jensen 24.10.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CBJ FINANS ApS

Skipper Clements Vej 30
9230 Svenstrup J

CVR

34729573

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. oktober 2012

P-nummer

1018039466

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-