P. H. EJENDOMME RANDERS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. okt. 2012
 • CVR 34717524

Virksomheden P. H. EJENDOMME RANDERS ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 8. oktober 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 491.036 DKK, mens den i 2022 var på 423.532 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 328.803 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

329’ DKK

+22%

Egenkapital

2.177’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

422’ DKK

+22%

Årets resultat

2023328.803 DKK
2022269.159 DKK
2021309.665 DKK
2020207.006 DKK
2019234.164 DKK
2018158.779 DKK
2017188.207 DKK
2016154.546 DKK
2015167.640 DKK
2014111.291 DKK
2013-28.445 DKK
2012-3.713 DKK

Likviditetsgrad

365 %

+28%
God

Afkastningsgrad

8 %

+11%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

37 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.949’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

491’ DKK

+16%

Gældsforpligtelser

3.737’ DKK

0%

Tilgodehavende

1.246’ DKK

+39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  491’
  -
  -25’
  -
  466’
  8’
  -52’
  -
  -44’
  422’
  -
  422’
  -93’
  329’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  4.703’
  -
  -
  -
  -
  4.703’
  -
  -
  -
  -
  1.246’
  1.246’
  5.949’
  80’
  2.097’
  -
  -
  2.177’
  -
  2.177’
  34’
  34’
  1.932’
  -
  1.464’
  -
  3.396’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  341’
  5.949’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
P. H. EJENDOMME RANDERS ApS 08.10.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Fjordvej 8 · DK-8960 Randers SØ 16.09.2019
Bygaden 17 · DK-8960 Randers SØ 08.10.2012 15.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.04.2013
999999 Uoplyst 08.10.2012 31.03.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-10-08 08.10.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 08.10.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 08.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Peder Hansen 08.10.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peder Hansen 08.10.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

P. H. EJENDOMME RANDERS ApS

Fjordvej 8
8960 Randers SØ

CVR

34717524

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. oktober 2012

P-nummer

1017981540

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ph@vestdjursnet.dk

Telefon

24240323

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel, industri, investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-