NextGen Traffic ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2012
 • CVR 34717397

Virksomheden NextGen Traffic ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 1. oktober 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -317.962 DKK, mens den i 2021 var på -7.343.173 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 152.406 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

152’ DKK

+102%

Egenkapital

-6.791’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-425’ DKK

+94%

Årets resultat

2022152.406 DKK
2021-7.412.252 DKK
202051.349 DKK
2019146.156 DKK
2018219.855 DKK
2017-1.969 DKK
20161.896 DKK
20155.817 DKK
2014-4.037 DKK
2013-45.875 DKK

Likviditetsgrad

5 %

-55%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-30 %

+96%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-588 %

+20%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.155’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

-318’ DKK

+96%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

409’ DKK

-54%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -318’
  -
  -31’
  -
  -349’
  27’
  -103’
  -
  -76’
  -425’
  -
  -425’
  -578’
  152’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  578’
  -
  746’
  746’
  -
  371’
  -
  6’
  12’
  409’
  1.155’
  80’
  -6.871’
  -
  -
  -6.791’
  -
  -6.791’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.800’
  -
  540’
  -
  50’
  -
  7.946’
  1.155’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NextGen Traffic ApS 10.03.2019
Lead Invest ApS 31.10.2017 09.03.2019
Nordicsender ApS 01.03.2016 30.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Jernbane Allé 45G · DK-2720 Vanløse 11.03.2019
Nørre Voldgade 11 · DK-1358 København K 06.03.2015 10.03.2019
Nørre Voldgade 6 · DK-1358 København K 01.10.2012 05.03.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 01.03.2016
999999 Uoplyst 01.10.2012 29.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-10 10.03.2019
2019-02-05 05.02.2019 09.03.2019
2017-10-31 31.10.2017 04.02.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.10.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 05.02.2019
Selskabet tegnes af direktionen. 03.03.2016 30.11.2018
Selskabet tegnes af Morten Marcussen. 01.10.2012 02.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Michael Marquard Finderup 05.02.2019
Michael Marquard Finderup 31.10.2017 17.01.2019
Morten Munk Marcussen 01.10.2012 31.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Marquard Finderup 31.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NextGen Traffic ApS

Jernbane Allé 45
2720 Vanløse

CVR

34717397

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2012

P-nummer

1017981257

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Nxtgen Traffic ApS

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michael@nextgentraffic.eu

Telefon

20612198

Formål

Selskabets formål er, drive konsulentvirksomhed, drive websites, emailmarketing samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-