JAKOB ENEBY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. sep. 2012
 • CVR 34714541

Virksomheden JAKOB ENEBY ApS befinder sig i branchen "Malerforretninger" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 20. september 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.348 DKK, mens den i 2022 var på -7.001 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.910 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-54%

Egenkapital

-4’ DKK

-198%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

-54%

Årets resultat

2023-7.910 DKK
2022-5.136 DKK
2021-7.652 DKK
2020-1.215 DKK
2019-7.098 DKK
2018-15.277 DKK
2017-6.875 DKK
20162.183 DKK
2015-6.624 DKK
201415.276 DKK
201313.032 DKK

Likviditetsgrad

66 %

-60%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-52 %

-229%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

8’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-48%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  0
  -10’
  -
  -10’
  -2’
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  0
  8’
  8’
  80’
  -84’
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -2’
  -
  7’
  11’
  8’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JAKOB ENEBY ApS 20.09.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Ingstrup Alle 27A · DK-2770 Kastrup 20.09.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
433410 Malerforretninger 01.10.2012
999999 Uoplyst 20.09.2012 30.09.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-03 03.01.2019
2014-02-07 07.02.2014 02.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.09.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 07.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Peter Eneby 20.09.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Peter Eneby 20.09.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JAKOB ENEBY ApS

Ingstrup Alle 27
2770 Kastrup

CVR

34714541

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. september 2012

P-nummer

1017970743

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433410
Malerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive malermestervirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-