DAWES HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. okt. 2012
 • CVR 34713901

Virksomheden DAWES HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vallensbæk Strand. De blev etableret i 2. oktober 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 855.557 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

856’ DKK

+159%

Egenkapital

8.863’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

877’ DKK

+161%

Årets resultat

2023855.557 DKK
2022-1.439.156 DKK
2021-1.170.538 DKK
2020339.898 DKK
20191.256.522 DKK
20181.136.545 DKK
20173.167.201 DKK
2016891.960 DKK
20152.946 DKK
2014-252.645 DKK
2013-3.727 DKK
20120 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.808’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  160’
  -52’
  -
  108’
  877’
  -
  877’
  -22’
  856’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.856’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  189’
  -
  10.808’
  80’
  3.087’
  -
  -
  8.863’
  -
  8.863’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.780’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10.808’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DAWES HOLDING ApS 02.10.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Vallensbæk Strandvej 312 · DK-2665 Vallensbæk Strand 25.02.2020
Vallensbæk Strandvej 314 · DK-2665 Vallensbæk Strand 27.10.2017 24.02.2020
Gammel Køge Landevej 896 · DK-2665 Vallensbæk Strand 02.10.2012 26.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 02.10.2012 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-10-02 02.10.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 02.10.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 02.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Christian Robert Dawes 02.10.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Robert Dawes 02.10.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DAWES HOLDING ApS

Vallensbæk Strandvej 312
2665 Vallensbæk Strand

CVR

34713901

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. oktober 2012

P-nummer

1017967904

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

christian.dawes@danbolig.dk

Telefon

40825198

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er er som holdingselskab at besidde kapitalandele i danske og udenlandske selskaber samt at drive ejendomsmæglervirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor