DLG VET I/S

NORMAL
 • I/S
 • Etableret 24. sep. 2012
 • CVR 34708762

Virksomheden DLG VET I/S befinder sig i branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler" og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 24. september 2012 og er af virksomhedstypen Interessentskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 22.005.374 DKK, mens den i 2021 var på 25.415.612 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.588.972 DKK.

Medarbejderstaben består af 10 personer, hvor direktionen bl.a. består af Karen Margrethe Lyngby Lauridsen. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Camilla Simonsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15.589’ DKK

-15%

Egenkapital

34.360’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202215.588.972 DKK
202118.367.334 DKK
202020.023.662 DKK
201914.474.593 DKK
201811.909.087 DKK
20173.429.333 DKK
2016779.271 DKK
20152.318.501 DKK
201431.804 DKK
2013-2.562.844 DKK

Likviditetsgrad

206 %

-16%
God

Afkastningsgrad

23 %

-21%
God

Soliditetsgrad

51 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

66.839’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

22.005’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

66.839’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  22.005’
  -
  -
  -
  15.668’
  45’
  -125’
  -
  -79’
  -
  -
  -
  -
  15.589’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25.411’
  10.929’
  -
  9.852’
  20.647’
  66.839’
  66.839’
  10.000’
  8.360’
  16.000’
  -
  34.360’
  -
  34.360’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32.307’
  172’
  32.479’
  66.839’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DLG VET I/S 24.09.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Danmarksvej 30B · DK-8660 Skanderborg 26.10.2018
Danmarksvej 30B · DK-8660 Skanderborg 12.10.2012 25.10.2018
Vesterbrogade 4A · DK-1620 København V 24.09.2012 11.10.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 01.01.2013
999999 Uoplyst 24.09.2012 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-10-12 12.10.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 12.10.2012

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Dorte Himmelstrup 27.09.2022
Niels Olesen 21.05.2019 27.09.2022
Niels Olesen 21.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Karen Margrethe Lyngby Lauridsen 09.10.2012
Christoffer Hage 24.09.2012 09.10.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Susanne Rasmussen 28.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DLG VET I/S

Danmarksvej 30
8660 Skanderborg

CVR

34708762

Virksomhedstype

Interessentskab

Stiftet

24. september 2012

P-nummer

1017950785

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464610
Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kln@dlgvet.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af veterinærmedicin til landbruget og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

10

Reklamebeskyttelse

Nej