JK HOLDING 2012 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. sep. 2012
 • CVR 34707480

Virksomheden JK HOLDING 2012 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sunds. De blev etableret i 20. september 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 103.746 DKK, mens den i 2020 var på 91.098 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 123.021 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

123’ DKK

-29%

Egenkapital

5.190’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

123’ DKK

-48%

Årets resultat

2021123.021 DKK
2020173.224 DKK
2019175.506 DKK
20185.364.775 DKK
201784.234 DKK
201678.384 DKK
2015137.151 DKK
2014142.910 DKK
201364.475 DKK

Likviditetsgrad

496 %

-2%
God

Afkastningsgrad

0 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

67 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.699’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

104’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

2.509’ DKK

-4%

Tilgodehavende

5.514’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  104’
  -10’
  -44’
  -
  34’
  176’
  -87’
  -
  89’
  123’
  -
  123’
  0
  123’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  1.903’
  -
  -
  -
  282’
  2.185’
  -
  -
  3.156’
  4’
  7’
  5.514’
  7.699’
  80’
  4.997’
  113’
  -
  5.190’
  -
  5.190’
  -
  -
  1.396’
  -
  -
  -
  1.396’
  -
  -
  -
  36’
  -
  49’
  1.113’
  7.699’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JK HOLDING 2012 ApS 20.09.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Linåtoften 53 · DK-7451 Sunds 05.02.2019
Solbakkevej 81 · DK-7480 Vildbjerg 20.09.2012 04.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.09.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-14 14.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.09.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 14.06.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Dorthe Kampmann Kristensen 10.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jimmi Kampmann Kristensen 21.09.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jimmi Kampmann Kristensen 20.09.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JK HOLDING 2012 ApS

Linåtoften 53
7451 Sunds

CVR

34707480

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. september 2012

P-nummer

1017943959

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller