EMO INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. sep. 2012
 • CVR 34707324

Virksomheden EMO INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 14. september 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -12.872 DKK, mens den i 2020 var på -10.049 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 366.591 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

367’ DKK

+394%

Egenkapital

2.680’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

471’ DKK

+395%

Årets resultat

2021366.591 DKK
202074.199 DKK
2019188.506 DKK
2018-399.957 DKK
2017-29.927 DKK
2016-730 DKK
2015246.217 DKK
2014505.531 DKK
20130 DKK

Likviditetsgrad

3.354 %

-91%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.762’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.754’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  491’
  -
  -
  491’
  471’
  -
  471’
  -87’
  367’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  8’
  -
  -
  -
  0
  225’
  2.754’
  2.762’
  80’
  2.543’
  57’
  -
  2.680’
  -
  2.680’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  76’
  82’
  2.762’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EMO INVEST ApS 14.09.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Peder Skrams Gade 11 · DK-1054 København K 14.09.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 14.09.2012 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-09-14 14.09.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 14.09.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.09.2012

Direktører

Navn Fra Til
Eigil Mølgaard 14.09.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Eigil Mølgaard 14.09.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EMO INVEST ApS

Peder Skrams Gade 11
1054 København K

CVR

34707324

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. september 2012

P-nummer

1017943339

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i IT-branchen, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-