JONAS FUNK HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. sep. 2012
 • CVR 34704430

Virksomheden JONAS FUNK HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 14. september 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.250 DKK, mens den i 2022 var på -4.425 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.328 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-103%

Egenkapital

268’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-103%

Årets resultat

2023-8.328 DKK
2022265.405 DKK
2021-4.699 DKK
2020-5.517 DKK
2019-37.382 DKK
2018-24.278 DKK
2017-4.210 DKK
2016-4.043 DKK
2015-2.600 DKK
2014-5.000 DKK
2013-8.825 DKK

Likviditetsgrad

65 %

-75%
Svag

Afkastningsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

275’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-86%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5’ DKK

-53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  0
  -
  0
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  270’
  -
  -
  270’
  270’
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  275’
  51’
  217’
  -
  -
  268’
  -
  268’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  7’
  275’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JONAS FUNK HOLDING ApS 14.09.2012

Adresse

Adresse Fra Til
M.P. Hansens Vej 8 · DK-8270 Højbjerg 24.10.2013
Pilevænget 10 · DK-8270 Højbjerg 14.09.2012 23.10.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 14.09.2012 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-24 24.01.2019
2013-11-19 19.11.2013 23.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
51.000 DKK 03.03.2019
80.000 DKK 14.09.2012 02.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 24.01.2019
Selskabet tegnes af direktøren. 19.11.2013 27.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Funk Johannessen 14.09.2012 27.11.2018
Jonas Funk Johannessen 14.09.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Funk Johannessen 14.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JONAS FUNK HOLDING ApS

M.P. Hansens Vej 8
8270 Højbjerg

CVR

34704430

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. september 2012

P-nummer

1017930415

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og anden virksomhed, som står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

51.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-