DAB ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. sep. 2012
 • CVR 34704201

Virksomheden DAB ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Agedrup. De blev etableret i 11. september 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 42.338 DKK, mens den i 2021 var på 55.768 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 32.656 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Salam Chini.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

33’ DKK

-18%

Egenkapital

132’ DKK

+33%

Omsætning

1.198’ DKK

+139%

Resultat før skat

42’ DKK

-18%

Årets resultat

202232.656 DKK
202139.941 DKK
202049.917 DKK
2019-76.396 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20164.416 DKK
20158.462 DKK
201494.893 DKK
2013104.833 DKK
201229.899 DKK

Likviditetsgrad

111 %

+275%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+5%
Svag

Soliditetsgrad

11 %

+83%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

4 %

-68%
Tilfredsst.

Balance

1.159’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

42’ DKK

-24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.139’ DKK

+157%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  1.198’
  42’
  -
  -
  1.156’
  42’
  -
  0
  -
  0
  42’
  -
  42’
  -9’
  33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  21’
  -
  21’
  -
  -
  -
  -
  21’
  16’
  1.097’
  -
  -
  10’
  1.139’
  1.159’
  81’
  51’
  -
  -
  132’
  -
  132’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.028’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.028’
  1.159’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DAB ejendomme ApS 20.10.2017
DAB CLEAN ApS 11.09.2012 19.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Brolandvej 82 · DK-5320 Agedrup 18.10.2023
Brolandvej 82 · DK-5320 Agedrup 28.11.2013 17.10.2023
Egeparken 158 · DK-5240 Odense NØ 11.09.2012 27.11.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 17.10.2017
812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler 09.10.2012 16.10.2017
999999 Uoplyst 11.09.2012 08.10.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-20 20.10.2017
2016-09-21 21.09.2016 19.10.2017
2012-09-11 11.09.2012 20.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
81.000 DKK 30.09.2016
80.000 DKK 11.09.2012 29.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.09.2016
Selskabet tegnes af en direktør 11.09.2012 25.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Salam Chini 21.09.2016
Salam Chini 11.09.2012 25.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Wisam Daabas 15.12.2018
Salam Chini 11.09.2012 15.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DAB ejendomme ApS

Brolandvej 82
5320 Agedrup

CVR

34704201

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. september 2012

P-nummer

1017928305

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@dab-security.dk

Telefon

70225950

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

81.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-