KOGEKONERNE 2.0 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. aug. 2012
 • CVR 34688346

Virksomheden KOGEKONERNE 2.0 ApS befinder sig i branchen "Anden forretningsservice i.a.n." og har adresse i Haderslev. De blev etableret i 10. august 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 30.969 DKK, mens den i 2021 var på 13.567 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 23.377 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

23’ DKK

+498%

Egenkapital

237’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

30’ DKK

+493%

Årets resultat

202223.377 DKK
20213.907 DKK
2020-48.738 DKK
201928.054 DKK
2018-14.874 DKK
201738.623 DKK
20165.352 DKK
2015-4.381 DKK
20143.599 DKK
20132.533 DKK

Likviditetsgrad

265 %

-30%
God

Afkastningsgrad

8 %

+276%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

61 %

-16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

388’ DKK

+32%

Bruttofortjeneste

31’ DKK

+128%

Gældsforpligtelser

151’ DKK

+88%

Tilgodehavende

388’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  31’
  -
  -
  -
  31’
  -
  -1’
  -
  -1’
  30’
  -
  30’
  -6’
  23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  385’
  388’
  388’
  200’
  37’
  -
  -
  237’
  -
  237’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  80’
  48’
  146’
  388’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KOGEKONERNE 2.0 ApS 10.08.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Aabenraavej 3 · DK-6100 Haderslev 07.09.2021
Aabenraavej 3 · DK-6100 Haderslev 23.08.2021 06.09.2021
Aabenraavej 3 · DK-6100 Haderslev 29.11.2018 22.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
829900 Anden forretningsservice i.a.n. 10.08.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-23 23.12.2016
2012-08-10 10.08.2012 22.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 10.08.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 10.08.2012

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Melchiorsen 10.11.2022
Henrik Melchiorsen 10.11.2022 31.03.2023
Ulrik Bjørn Nielsen 13.10.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Bjarne Hansen 01.12.2017
KOKO HOLDING ApS 02.11.2017
Jimmy Strandberg 27.08.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Hjortlund 10.08.2012 02.11.2017
Dorthe Helligsøe Melchiorsen 10.08.2012 30.11.2017
Bjarne Hansen 10.08.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KOGEKONERNE 2.0 ApS

Aabenraavej 3
6100 Haderslev

CVR

34688346

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. august 2012

P-nummer

1017866393

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

829900
Anden forretningsservice i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

henrik@disadministration.dk

Telefon

70262062

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulentrådgivning, teambuilding og kulinariske oplevelser, herunder restaurationsdrift, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-