REEFORM PILATES STUDIOS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. aug. 2012
 • CVR 34626324

Virksomheden REEFORM PILATES STUDIOS ApS befinder sig i branchen "Fitnesscentre" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 5. august 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 451.397 DKK, mens den i 2021 var på 364.246 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 27.908 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Jens Dyrvig Enevoldsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

28’ DKK

+4%

Egenkapital

135’ DKK

+26%

Omsætning

1.472’ DKK

+12%

Resultat før skat

36’ DKK

+4%

Årets resultat

202227.908 DKK
202126.944 DKK
202021.845 DKK
201940.139 DKK
201871 DKK
20175.766 DKK
20163.828 DKK
2015173.964 DKK
2014-173.964 DKK
20130 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

18 %

-45%
God

Soliditetsgrad

68 %

+8%
God

Overskudsgrad

2 %

-43%
Svag

Balance

198’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

451’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

+81%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  1.472’
  451’
  -416’
  -
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  36’
  -8’
  28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  45’
  45’
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  119’
  119’
  184’
  -
  -
  -
  -
  14’
  14’
  198’
  80’
  55’
  -
  -
  135’
  -
  135’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  198’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
REEFORM PILATES STUDIOS ApS 15.05.2014
DYRVIG CORPORATION HOLDING ApS 05.08.2012 14.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Vasevej 125 · DK-3460 Birkerød 20.06.2018
Røsevangen 44 · DK-3520 Farum 16.01.2018 19.06.2018
Røsevangen 44 · DK-3520 Farum 05.08.2012 15.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
931300 Fitnesscentre 15.05.2014
642010 Finansielle holdingselskaber 05.08.2012 14.05.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-15 15.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 05.08.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Formanden eller direktøren 15.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jens Dyrvig Enevoldsen 05.08.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Dyrvig Enevoldsen 05.08.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

REEFORM PILATES STUDIOS ApS

Vasevej 125
3460 Birkerød

CVR

34626324

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. august 2012

P-nummer

1017851310

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

931300
Fitnesscentre

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jens@reeform.dk

Telefon

31111701

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive pilates studier, undervisning, kædedrift for franchise tagere samt produkter og ydelser i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Formanden eller direktøren

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-