J. HANSEN EJENDOM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jul. 2012
 • CVR 34622531

Virksomheden J. HANSEN EJENDOM ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Næstved. De blev etableret i 24. juli 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 381.571 DKK, mens den i 2020 var på 380.336 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -134.192 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-134’ DKK

-147%

Egenkapital

340’ DKK

-28%

Omsætning

-

Resultat før skat

-172’ DKK

-147%

Årets resultat

2021-134.192 DKK
2020285.975 DKK
201952.717 DKK
2018270.568 DKK
2017139.984 DKK
2016-150.492 DKK
2015-127.828 DKK
2014-130.167 DKK
2013-136.446 DKK

Likviditetsgrad

26 %

-81%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

17 %

-36%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.988’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

382’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

422’ DKK

-76%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  382’
  -
  -
  -
  -
  -
  -554’
  -
  -554’
  -172’
  -
  -172’
  -38’
  -134’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.567’
  1.567’
  -
  -
  -
  -
  384’
  422’
  1.988’
  80’
  260’
  -
  -
  340’
  -
  340’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.633’
  -
  -
  -
  10’
  5’
  1.648’
  1.988’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J. HANSEN EJENDOM ApS 24.07.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Heksehøjen 2 · DK-4700 Næstved 24.07.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 01.08.2012
999999 Uoplyst 24.07.2012 31.07.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-07-24 24.07.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 24.07.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 24.07.2012

Direktører

Navn Fra Til
John Hansen 24.07.2012

Legalle ejere

Navn Fra Til
Stine Juel Mylting 24.07.2012
Nicholai Juel Mylting 24.07.2012
J. HANSEN INVEST ApS 24.07.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Hansen 24.07.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J. HANSEN EJENDOM ApS

Heksehøjen 2
4700 Næstved

CVR

34622531

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juli 2012

P-nummer

1017832286

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder opføre boliger og ejendomme med henblik på videresalg og udlejning, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-