KE ZI HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jul. 2012
 • CVR 34619867

Virksomheden KE ZI HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 17. juli 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 342.052 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

342’ DKK

+27%

Egenkapital

1.959’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

365’ DKK

+30%

Årets resultat

2023342.052 DKK
2022269.507 DKK
2021204.364 DKK
2020435.365 DKK
2019487.421 DKK
2018109.242 DKK
2017169.286 DKK
2016358.522 DKK
2015311.571 DKK
2014-3.145 DKK
2013-12.955 DKK

Likviditetsgrad

6.130 %

God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.986’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.641’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  102’
  102’
  365’
  -
  365’
  -23’
  342’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  345’
  -
  -
  345’
  345’
  -
  -
  1.640’
  -
  2’
  1.641’
  1.986’
  80’
  1.767’
  110’
  -
  1.959’
  -
  1.959’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  1.986’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KE ZI HOLDING ApS 17.07.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Knevelsvej 32 · DK-4300 Holbæk 17.07.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 17.07.2012 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-07-17 17.07.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 17.07.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.07.2012

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Jakobsen Ziersen 17.07.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Jakobsen Ziersen 17.07.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KE ZI HOLDING ApS

Knevelsvej 32
4300 Holbæk

CVR

34619867

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. juli 2012

P-nummer

1017819395

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber, køb og drift af fast ejendom samt anbringelse af udbytte fra datterselskaber i finansielle aktiver, her-under aktier, anparter og øvrige værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-