SCANDIROYAN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jul. 2012
 • CVR 34619832

Virksomheden SCANDIROYAN ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med læge- og hospitalsartikler" og har adresse i Vejle Øst. De blev etableret i 6. juli 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.718 DKK, mens den i 2021 var på -18.749 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.419 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-27’ DKK

+24%

Egenkapital

51’ DKK

-35%

Omsætning

-

Resultat før skat

-27’ DKK

+24%

Årets resultat

2022-27.419 DKK
2021-36.104 DKK
2020-19.994 DKK
2019-33.923 DKK
201869.878 DKK
2017-53.842 DKK
2016-74.498 DKK
2015264.518 DKK
2014-1.122 DKK
2013-36.233 DKK
2012-34.012 DKK

Likviditetsgrad

123 %

-5%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-13 %

+13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

25 %

-25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

206’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

+38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

191’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -16’
  -
  -27’
  -
  0
  -
  0
  -27’
  -
  -27’
  -
  -27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  16’
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  160’
  -
  -
  -
  0
  191’
  206’
  80’
  -29’
  -
  -
  51’
  -
  51’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  155’
  206’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SCANDIROYAN ApS 06.07.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Højderyggen 2 · DK-7120 Vejle Øst 31.12.2016
Finlandsvej 4C · DK-7100 Vejle 06.07.2012 30.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 06.07.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-07-06 06.07.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 06.07.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 31.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør 06.07.2012 27.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Mazaher Azizpour 31.12.2018
Mazaher Azizpour 06.07.2012 27.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mazaher Azizpour 01.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SCANDIROYAN ApS

Højderyggen 2
7120 Vejle Øst

CVR

34619832

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juli 2012

P-nummer

1017819255

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464620
Engroshandel med læge- og hospitalsartikler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@scandiroyan.com

Telefon

50387268

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med: - Import og eksport af medicinsk og kosmetisk udstyre og produkter. - Import & eksport af nærings og kosttilskud produkter

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-