STAUNSAGER & CO. ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jul. 2012
 • CVR 34617511

Virksomheden STAUNSAGER & CO. ApS befinder sig i branchen "Kunstnerisk skaben" og har adresse i Regstrup. De blev etableret i 16. juli 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.768 DKK, mens den i 2022 var på -22.737 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.768 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

+48%

Egenkapital

20’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-12’ DKK

+48%

Årets resultat

2023-11.768 DKK
2022-22.737 DKK
2021-3.852 DKK
2020-2.300 DKK
2019-1.125 DKK
2018-1.600 DKK
20178.600 DKK
201646.346 DKK
201537.754 DKK
2014-27.969 DKK
201361.122 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-59 %

+48%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

20’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

+48%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

20’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  20’
  20’
  80’
  -
  -
  -60’
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STAUNSAGER & CO. ApS 16.07.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Jukkerupvænge 1 · DK-4420 Regstrup 27.09.2022
Nyvangshusene 1 · DK-3630 Jægerspris 15.12.2013 26.09.2022
Ravnsborg Tværgade 9 · DK-2200 København N 16.07.2012 14.12.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
900300 Kunstnerisk skaben 15.11.2013
999999 Uoplyst 16.07.2012 14.11.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-07-16 16.07.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 16.07.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 16.07.2012

Direktører

Navn Fra Til
Martin Staunsager Larsen 16.07.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Staunsager Larsen 01.07.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STAUNSAGER & CO. ApS

Jukkerupvænge 1
4420 Regstrup

CVR

34617511

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juli 2012

P-nummer

1017809616

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

900300
Kunstnerisk skaben

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

staunsager@gmail.com

Telefon

61337133

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt udøvelse af al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja