S. SHARK HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jul. 2012
 • CVR 34613494

Virksomheden S. SHARK HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 5. juli 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.375 DKK, mens den i 2021 var på -4.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.930 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

-10%

Egenkapital

89’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

Årets resultat

2022-5.930 DKK
2021-5.407 DKK
2020-4.719 DKK
2019-4.905 DKK
2018-5.831 DKK
2017-42.598 DKK
201645.498 DKK
201574.783 DKK
201481.333 DKK
201392.803 DKK
20122.733 DKK

Likviditetsgrad

240 %

-24%
God

Afkastningsgrad

-6 %

-17%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

97’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

18’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  79’
  79’
  -
  -
  -
  -
  18’
  18’
  97’
  80’
  9’
  -
  -
  89’
  -
  89’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  7’
  97’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
S. SHARK HOLDING ApS 05.07.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Havrens Kvt 3C · DK-2620 Albertslund 28.12.2021
Rønnevangshusene 69 · DK-2630 Taastrup 21.03.2018 27.12.2021
Hedevænget 4 · DK-4000 Roskilde 04.11.2013 20.03.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.07.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-20 20.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 05.07.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 20.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Steen Mortensen 05.07.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Mortensen 05.07.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

S. SHARK HOLDING ApS

Havrens Kvt 3
2620 Albertslund

CVR

34613494

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. juli 2012

P-nummer

1017790842

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tilacdenmark@hotmail.com

Telefon

52396112

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed, køb og salg af varer og serviceydelser, produktion, besidde kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-