HOLDINGSELSKABET AF JULI 2012 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jul. 2012
 • CVR 34613214

Virksomheden HOLDINGSELSKABET AF JULI 2012 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 6. juli 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.792 DKK, mens den i 2022 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 445.028 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

445’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.384’ DKK

+47%

Omsætning

-

Resultat før skat

451’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023445.028 DKK
202224.277 DKK
202115.253 DKK
2020671.475 DKK
2019491.199 DKK
2018-171.150 DKK
2017-3.118 DKK
2016153.506 DKK
201532.857 DKK
20146.922 DKK
20130 DKK

Likviditetsgrad

30.951 %

+467%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.386’ DKK

+45%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-52%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

838’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -1’
  32’
  31’
  451’
  -
  451’
  -6’
  445’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  549’
  -
  -
  549’
  549’
  -
  -
  688’
  0
  -
  838’
  1.386’
  80’
  835’
  -
  -
  1.384’
  -
  1.384’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  3’
  -
  3’
  1.386’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOLDINGSELSKABET AF JULI 2012 ApS 06.07.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Haderslevvej 13 · DK-8600 Silkeborg 06.07.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 06.07.2012 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-24 24.05.2019
2012-07-06 06.07.2012 23.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 06.07.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.07.2012

Direktører

Navn Fra Til
Peter Bjerring 06.07.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Bjerring 06.07.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOLDINGSELSKABET AF JULI 2012 ApS

Haderslevvej 13
8600 Silkeborg

CVR

34613214

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juli 2012

P-nummer

1017790206

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holding-virksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-