C. CORLEONE HOLDING ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 6. jul. 2012
 • CVR 34612110

Virksomheden C. CORLEONE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 6. juli 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -4.661 DKK, mens den i 2020 var på -4.378 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 269.029 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

269’ DKK

+802%

Egenkapital

666’ DKK

+68%

Omsætning

-

Resultat før skat

269’ DKK

+802%

Årets resultat

2021269.029 DKK
202029.814 DKK
201952.159 DKK
2018-10.702 DKK
2017-42.750 DKK
201645.295 DKK
201574.682 DKK
201473.126 DKK
201390.648 DKK
20125.188 DKK

Likviditetsgrad

167 %

-38%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+36%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

671’ DKK

+67%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7’ DKK

-40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  274’
  0
  -
  274’
  269’
  -
  269’
  -
  269’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  663’
  663’
  -
  -
  -
  5’
  2’
  7’
  671’
  80’
  586’
  -
  -
  666’
  -
  666’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  671’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
C. CORLEONE HOLDING ApS 06.07.2012 07.09.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Rygårds Allé 104 · DK-2900 Hellerup 07.11.2018 07.09.2023
Rygårds Alle 104 · DK-2900 Hellerup 10.02.2014 06.11.2018
Strandvejen 58 · DK-2900 Hellerup 06.07.2012 09.02.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.07.2012 07.09.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-20 20.06.2014 07.09.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 06.07.2012 07.09.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 20.06.2014 21.06.2023

Direktører

Navn Fra Til
Chris Corleone Fur 06.07.2012
Chris Corleone Fur 06.07.2012 07.09.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Chris Corleone Fur 06.07.2012 07.09.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

C. CORLEONE HOLDING ApS

Rygårds Allé 104
2900 Hellerup

CVR

34612110

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juli 2012

P-nummer

1017786993

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed, køb og salg af varer og serviceydelser, produktion, besidde kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-