JESPER DALL HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2012
 • CVR 34610908

Virksomheden JESPER DALL HOLDING ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 1. juli 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.626 DKK, mens den i 2022 var på -5.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 613.526 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

614’ DKK

+126%

Egenkapital

2.684’ DKK

+30%

Omsætning

-

Resultat før skat

647’ DKK

+138%

Årets resultat

2023613.526 DKK
2022271.416 DKK
2021633.492 DKK
2020513.439 DKK
2019339.854 DKK
2018257.914 DKK
2017-5.060 DKK
2016-5.000 DKK
2015-5.000 DKK
2014-5.750 DKK
2013-5.000 DKK

Likviditetsgrad

7.129 %

-83%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.722’ DKK

+31%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.722’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  320’
  -
  -
  320’
  647’
  -
  647’
  -33’
  614’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  7’
  24’
  2.722’
  2.722’
  80’
  2.604’
  -
  -
  2.684’
  -
  2.684’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  2.722’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JESPER DALL HOLDING ApS 01.07.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Platanvej 60 · DK-5230 Odense M 13.02.2018
Platanvej 60 · DK-5230 Odense M 01.07.2012 12.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.07.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-15 15.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.07.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 15.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Dall 01.07.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Dall 01.07.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JESPER DALL HOLDING ApS

Platanvej 60
5230 Odense M

CVR

34610908

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2012

P-nummer

1017783390

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesper.dall@gmail.com

Telefon

30487608

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i andre selskaber

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-